درخواست دانلود مقاله


m.khalili

ارسال های توصیه شده

Adhesion of mammalian cells to a recombinant attachment factor, CBD/RGD, analyzed by image analysis

  1. Andrew Wierzba1,2,
  2. Udo Reichl1,
  3. Robin F. B. Turner1,3,
  4. R. Antony J. Warren4,
  5. Douglas G. Kilburn1,4,*

Article first published online: 19 FEB 2004

DOI: 10.1002/bit.260460302

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.