ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

database menu

EBL
Sage Publications
EBSCOhost Electronic Journals Service
EBSCO A-to-Z
EBSCOhost
21st Century Sociology
ABC-CLIO eBook Collection
Access Medicine
Access Pharmacy
Access Science
ACM Digital Library
Adis Online
Alexander Street Press
Alexander Street Video
Aluka Heritage
American choral review
American Chemical Society
American College of Chest Physicians
American History in Video
American Journal of Psychiatry
American Medical Association Journals
American National Biography Online
AMA Manual of Style
American Song
American Psychiatric Group
The Annals
Annual Reviews
Annual Reviews - Biochemistry
Annual Reviews - Cell & Developmental Biology
Annual Reviews - Clinical Psychology
Annual Reviews - Economics
Annual Reviews - Financial Economics
Annual Reviews - Genetics
Annual Reviews - Immunology
Annual Reviews - Microbiology
Annual Reviews - Pharmacology and Toxicology
Annual Reviews - Physiology
Annual Reviews - Psychology
Annual Reviews - Resource Economics
PsycTHERAPY
APA PsycNET
APA Style Guide
APA Style CENTRAL
ArchiveGrid
Avention
BioMed Central
Black Studies in Video
Black Thought and Culture
Blackwell
Bulletin of the Council for Research in Music Education
Cabell's Publishing Directories
Cambridge Journal of Economics
Cambridge Journals Online
CAMIO
CARLI Digital Collections
Cell biology protocols
ChemDraw
Chemical Abstracts
Chemical Educator
Choice Reviews Online
Chorus America
Chronicle of Higher Education Online
Classical Singer
Clinical Pharmacology
The Cochrane Library
Contemporary authors, Contemporary Literary Criticism, Dictionary of Literary Biography
Contemporary World Music
Contributions to Political Economy
Corsini Encyclopedia of Psychology
Counseling and Therapy in Video
CQ Researcher
CQ Weekly
Credo Reference
Criminal Justice Abstracts
Current Affairs in Video
Current History
De Gruyter Online
DRAMOnline
Digital Commons Network
Digital Theatre Plus
DSM Premium at PsychiatryOnline.com
Duke University Press
Early Music
ebrary
EBSCOhost
Ecology
Encyclopedia Britannica
Encyclopedia of American Urban History
Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media
Encyclopedia of consumption and waste
Encyclopedia of Distributed Learning
Encyclopedia of Human Geography
Encyclopedia of Multicultural Psychology
Encyclopedia of Law Enforcement
Encyclopedia of positive psychology
Encyclopedia of Religious and Spiritual Development
ENCYCLOPEDIA OF THE U.S.-LATIN AMERICAN RELATIONS
Encyclopedia of World Poverty
Encyclopedia of
English historical review
Environmental Studies in Video
Essays in criticism
eStatement Studies
Facts and Comparisons
Feminist Economics
First Search
Food Chemicals Codex Online
Foundation Grants to Individuals Online
Gale Directory Library
Gale InfoTrac
Gale InfoTrac
Gale Literary Index
Gale Virtual Reference Library
Genetics
Global Issues In Context
Google Scholar
GREENR
Grove Dictionary of Music & Musicians
Guilford Publications
HarpWeek
Handbook of social psychology
Haworth Press
Historical Statistics of the US
IBIS
IEEE Computer Society Digital Library
IEEE Internet Computing
IEEE Security & Privacy
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing
IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering
IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence
Informaworld
Ingenta
Interactive Handbook on Injectable Drugs
Interdisciplinary studies in literature and environment
IPA Source
International journal of pharmaceutical compounding
Intranet
JAMA Network
JAMA Evidence
JOURNAL OF CELL BIOLOGY
Journal of Clinical Psychiatry
JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY
Journal of Homeland Security and Emergency Management
Journal of Instruction Delivery Systems
Journal of Interprofessional Care
Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences
Journal of Philosophy
Journals of American Psychiatric Publishing
JSTOR
Kanopy Videostreaming
Key Business Ratios
Kluwer Online (Kluwer Academic Publishers)
Knovel Library
Knovel - International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology
Knovel - Knovel Critical Tables
Knovel - Smithsonian Physical Tables
Knovel - Thermochemistry of the Chemical Substances
Learning & Behavior
LexisNexis
Lexicomp Online
Liebert Online
Mary Ann Liebert Online
Martindale's Medicines Complete
MathSciNet
Medical Letter on Drugs and Therapeutics ( English Edition )
Memory & Cognition
Mergent Archives
Mergent First Research
Mergent Intellect
Mergent Horizon
Mergent Online
MetaPress Complete
Micromedex
Met Opera On Demand
Mintel
Musical quarterly
Natural Medicines Comprehensive Database
Natural Standard
Nature Journals Online
Naxos
NBER Working Papers
NCBI Bookshelf
NetLibrary / eBook collection
New England Journal of Medicine
New World Cinema: Independent Features and Shorts
New York Review of Books
OMMBID
Online Library of Liberty
Open Knowledge Repository
Opera Exact Editions
Opera in Video
Opposing Viewpoints in Context
Organic Syntheses
Critical Care Medicine
The Oxford Companion to World Exploration
Oxford Dictionary of the Jewish Religion
Oxford Digital Reference Shelf
Oxford Encyclopedia of American Literature
Oxford Encyclopedia of British Literature
Oxford Encylopedia of Human Rights
Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance
Oxford Encyclopedia of Women in World History
Oxford English Dictionary OED Online
Oxford journals
Oxford Music Online
Oxford Reference
PAIS International
Palgrave Dictionary of Economics
Past & present
PEPID Pharmacist Pro with AHFS
PharmacyLibrary
Polis
Political Handbook of the World
Popular Culture Universe
Portal
Project Muse
ProQuest
Psychiatric news
PsychiatryOnline
Psychonomic Bulletin & Review
PubMed
Redbooks.com
ReferenceUSA
Review of English studies
Royal Society of Chemistry
Sage eReference
Sage Knowledge
Sage Research Methods
Salem History
Sanborn Insurance Maps
Schizophrenia bulletin
Science
ScienceDirect
ScienceNOW
CAS SciFinder
SpringerLink
SpringerLink
SpringerReference
SRDS Media Solutions
Statistical Abstract/Insight
Summon - Serial Solutions
Taylor and Francis Online
Theatre in Video
United States Pharmacopeia
University of California Press
University of Chicago Press
Up To Date
USP Dictionary Online
USP-NF Online
Value Line
Water Resources Research
Wiley Online
Wiley-Blackwell Journals
Wiley Online
Women and Social Movements Scholars Edition

ویرایش شده توسط mohamad2015
سوخته است
لینک به دیدگاه

 

database menu

EBL

Sage Publications

EBSCOhost Electronic Journals Service

EBSCO A-to-Z

EBSCOhost

21st Century Sociology

ABC-CLIO eBook Collection

Access Medicine

Access Pharmacy

Access Science

ACM Digital Library

Adis Online

Alexander Street Press

Alexander Street Video

Aluka Heritage

American choral review

American Chemical Society

American College of Chest Physicians

American History in Video

American Journal of Psychiatry

American Medical Association Journals

American National Biography Online

AMA Manual of Style

American Song

American Psychiatric Group

The Annals

Annual Reviews

Annual Reviews - Biochemistry

Annual Reviews - Cell & Developmental Biology

Annual Reviews - Clinical Psychology

Annual Reviews - Economics

Annual Reviews - Financial Economics

Annual Reviews - Genetics

Annual Reviews - Immunology

Annual Reviews - Microbiology

Annual Reviews - Pharmacology and Toxicology

Annual Reviews - Physiology

Annual Reviews - Psychology

Annual Reviews - Resource Economics

PsycTHERAPY

APA PsycNET

APA Style Guide

APA Style CENTRAL

ArchiveGrid

Avention

BioMed Central

Black Studies in Video

Black Thought and Culture

Blackwell

Bulletin of the Council for Research in Music Education

Cabell's Publishing Directories

Cambridge Journal of Economics

Cambridge Journals Online

CAMIO

CARLI Digital Collections

Cell biology protocols

ChemDraw

Chemical Abstracts

Chemical Educator

Choice Reviews Online

Chorus America

Chronicle of Higher Education Online

Classical Singer

Clinical Pharmacology

The Cochrane Library

Contemporary authors, Contemporary Literary Criticism, Dictionary of Literary Biography

Contemporary World Music

Contributions to Political Economy

Corsini Encyclopedia of Psychology

Counseling and Therapy in Video

CQ Researcher

CQ Weekly

Credo Reference

Criminal Justice Abstracts

Current Affairs in Video

Current History

De Gruyter Online

DRAMOnline

Digital Commons Network

Digital Theatre Plus

DSM Premium at PsychiatryOnline.com

Duke University Press

Early Music

ebrary

EBSCOhost

Ecology

Encyclopedia Britannica

Encyclopedia of American Urban History

Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media

Encyclopedia of consumption and waste

Encyclopedia of Distributed Learning

Encyclopedia of Human Geography

Encyclopedia of Multicultural Psychology

Encyclopedia of Law Enforcement

Encyclopedia of positive psychology

Encyclopedia of Religious and Spiritual Development

ENCYCLOPEDIA OF THE U.S.-LATIN AMERICAN RELATIONS

Encyclopedia of World Poverty

Encyclopedia of

English historical review

Environmental Studies in Video

Essays in criticism

eStatement Studies

Facts and Comparisons

Feminist Economics

First Search

Food Chemicals Codex Online

Foundation Grants to Individuals Online

Gale Directory Library

Gale InfoTrac

Gale InfoTrac

Gale Literary Index

Gale Virtual Reference Library

Genetics

Global Issues In Context

Google Scholar

GREENR

Grove Dictionary of Music & Musicians

Guilford Publications

HarpWeek

Handbook of social psychology

Haworth Press

Historical Statistics of the US

IBIS

IEEE Computer Society Digital Library

IEEE Internet Computing

IEEE Security & Privacy

IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing

IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering

IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence

Informaworld

Ingenta

Interactive Handbook on Injectable Drugs

Interdisciplinary studies in literature and environment

IPA Source

International journal of pharmaceutical compounding

Intranet

JAMA Network

JAMA Evidence

JOURNAL OF CELL BIOLOGY

Journal of Clinical Psychiatry

JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY

Journal of Homeland Security and Emergency Management

Journal of Instruction Delivery Systems

Journal of Interprofessional Care

Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences

Journal of Philosophy

Journals of American Psychiatric Publishing

JSTOR

Kanopy Videostreaming

Key Business Ratios

Kluwer Online (Kluwer Academic Publishers)

Knovel Library

Knovel - International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology

Knovel - Knovel Critical Tables

Knovel - Smithsonian Physical Tables

Knovel - Thermochemistry of the Chemical Substances

Learning & Behavior

LexisNexis

Lexicomp Online

Liebert Online

Mary Ann Liebert Online

Martindale's Medicines Complete

MathSciNet

Medical Letter on Drugs and Therapeutics ( English Edition )

Memory & Cognition

Mergent Archives

Mergent First Research

Mergent Intellect

Mergent Horizon

Mergent Online

MetaPress Complete

Micromedex

Met Opera On Demand

Mintel

Musical quarterly

Natural Medicines Comprehensive Database

Natural Standard

Nature Journals Online

Naxos

NBER Working Papers

NCBI Bookshelf

NetLibrary / eBook collection

New England Journal of Medicine

New World Cinema: Independent Features and Shorts

New York Review of Books

OMMBID

Online Library of Liberty

Open Knowledge Repository

Opera Exact Editions

Opera in Video

Opposing Viewpoints in Context

Organic Syntheses

Critical Care Medicine

The Oxford Companion to World Exploration

Oxford Dictionary of the Jewish Religion

Oxford Digital Reference Shelf

Oxford Encyclopedia of American Literature

Oxford Encyclopedia of British Literature

Oxford Encylopedia of Human Rights

Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance

Oxford Encyclopedia of Women in World History

Oxford English Dictionary OED Online

Oxford journals

Oxford Music Online

Oxford Reference

PAIS International

Palgrave Dictionary of Economics

Past & present

PEPID Pharmacist Pro with AHFS

PharmacyLibrary

Polis

Political Handbook of the World

Popular Culture Universe

Portal

Project Muse

ProQuest

Psychiatric news

PsychiatryOnline

Psychonomic Bulletin & Review

PubMed

Redbooks.com

ReferenceUSA

Review of English studies

Royal Society of Chemistry

Sage eReference

Sage Knowledge

Sage Research Methods

Salem History

Sanborn Insurance Maps

Schizophrenia bulletin

Science

ScienceDirect

ScienceNOW

CAS SciFinder

SpringerLink

SpringerLink

SpringerReference

SRDS Media Solutions

Statistical Abstract/Insight

Summon - Serial Solutions

Taylor and Francis Online

Theatre in Video

United States Pharmacopeia

University of California Press

University of Chicago Press

Up To Date

USP Dictionary Online

USP-NF Online

Value Line

Water Resources Research

Wiley Online

Wiley-Blackwell Journals

Wiley Online

Women and Social Movements Scholars Edition

 

thank you

لینک به دیدگاه

 

database menu

EBL

Sage Publications

EBSCOhost Electronic Journals Service

EBSCO A-to-Z

EBSCOhost

21st Century Sociology

ABC-CLIO eBook Collection

Access Medicine

Access Pharmacy

Access Science

ACM Digital Library

Adis Online

Alexander Street Press

Alexander Street Video

Aluka Heritage

American choral review

American Chemical Society

American College of Chest Physicians

American History in Video

American Journal of Psychiatry

American Medical Association Journals

American National Biography Online

AMA Manual of Style

American Song

American Psychiatric Group

The Annals

Annual Reviews

Annual Reviews - Biochemistry

Annual Reviews - Cell & Developmental Biology

Annual Reviews - Clinical Psychology

Annual Reviews - Economics

Annual Reviews - Financial Economics

Annual Reviews - Genetics

Annual Reviews - Immunology

Annual Reviews - Microbiology

Annual Reviews - Pharmacology and Toxicology

Annual Reviews - Physiology

Annual Reviews - Psychology

Annual Reviews - Resource Economics

PsycTHERAPY

APA PsycNET

APA Style Guide

APA Style CENTRAL

ArchiveGrid

Avention

BioMed Central

Black Studies in Video

Black Thought and Culture

Blackwell

Bulletin of the Council for Research in Music Education

Cabell's Publishing Directories

Cambridge Journal of Economics

Cambridge Journals Online

CAMIO

CARLI Digital Collections

Cell biology protocols

ChemDraw

Chemical Abstracts

Chemical Educator

Choice Reviews Online

Chorus America

Chronicle of Higher Education Online

Classical Singer

Clinical Pharmacology

The Cochrane Library

Contemporary authors, Contemporary Literary Criticism, Dictionary of Literary Biography

Contemporary World Music

Contributions to Political Economy

Corsini Encyclopedia of Psychology

Counseling and Therapy in Video

CQ Researcher

CQ Weekly

Credo Reference

Criminal Justice Abstracts

Current Affairs in Video

Current History

De Gruyter Online

DRAMOnline

Digital Commons Network

Digital Theatre Plus

DSM Premium at PsychiatryOnline.com

Duke University Press

Early Music

ebrary

EBSCOhost

Ecology

Encyclopedia Britannica

Encyclopedia of American Urban History

Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media

Encyclopedia of consumption and waste

Encyclopedia of Distributed Learning

Encyclopedia of Human Geography

Encyclopedia of Multicultural Psychology

Encyclopedia of Law Enforcement

Encyclopedia of positive psychology

Encyclopedia of Religious and Spiritual Development

ENCYCLOPEDIA OF THE U.S.-LATIN AMERICAN RELATIONS

Encyclopedia of World Poverty

Encyclopedia of

English historical review

Environmental Studies in Video

Essays in criticism

eStatement Studies

Facts and Comparisons

Feminist Economics

First Search

Food Chemicals Codex Online

Foundation Grants to Individuals Online

Gale Directory Library

Gale InfoTrac

Gale InfoTrac

Gale Literary Index

Gale Virtual Reference Library

Genetics

Global Issues In Context

Google Scholar

GREENR

Grove Dictionary of Music & Musicians

Guilford Publications

HarpWeek

Handbook of social psychology

Haworth Press

Historical Statistics of the US

IBIS

IEEE Computer Society Digital Library

IEEE Internet Computing

IEEE Security & Privacy

IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing

IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering

IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence

Informaworld

Ingenta

Interactive Handbook on Injectable Drugs

Interdisciplinary studies in literature and environment

IPA Source

International journal of pharmaceutical compounding

Intranet

JAMA Network

JAMA Evidence

JOURNAL OF CELL BIOLOGY

Journal of Clinical Psychiatry

JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY

Journal of Homeland Security and Emergency Management

Journal of Instruction Delivery Systems

Journal of Interprofessional Care

Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences

Journal of Philosophy

Journals of American Psychiatric Publishing

JSTOR

Kanopy Videostreaming

Key Business Ratios

Kluwer Online (Kluwer Academic Publishers)

Knovel Library

Knovel - International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology

Knovel - Knovel Critical Tables

Knovel - Smithsonian Physical Tables

Knovel - Thermochemistry of the Chemical Substances

Learning & Behavior

LexisNexis

Lexicomp Online

Liebert Online

Mary Ann Liebert Online

Martindale's Medicines Complete

MathSciNet

Medical Letter on Drugs and Therapeutics ( English Edition )

Memory & Cognition

Mergent Archives

Mergent First Research

Mergent Intellect

Mergent Horizon

Mergent Online

MetaPress Complete

Micromedex

Met Opera On Demand

Mintel

Musical quarterly

Natural Medicines Comprehensive Database

Natural Standard

Nature Journals Online

Naxos

NBER Working Papers

NCBI Bookshelf

NetLibrary / eBook collection

New England Journal of Medicine

New World Cinema: Independent Features and Shorts

New York Review of Books

OMMBID

Online Library of Liberty

Open Knowledge Repository

Opera Exact Editions

Opera in Video

Opposing Viewpoints in Context

Organic Syntheses

Critical Care Medicine

The Oxford Companion to World Exploration

Oxford Dictionary of the Jewish Religion

Oxford Digital Reference Shelf

Oxford Encyclopedia of American Literature

Oxford Encyclopedia of British Literature

Oxford Encylopedia of Human Rights

Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance

Oxford Encyclopedia of Women in World History

Oxford English Dictionary OED Online

Oxford journals

Oxford Music Online

Oxford Reference

PAIS International

Palgrave Dictionary of Economics

Past & present

PEPID Pharmacist Pro with AHFS

PharmacyLibrary

Polis

Political Handbook of the World

Popular Culture Universe

Portal

Project Muse

ProQuest

Psychiatric news

PsychiatryOnline

Psychonomic Bulletin & Review

PubMed

Redbooks.com

ReferenceUSA

Review of English studies

Royal Society of Chemistry

Sage eReference

Sage Knowledge

Sage Research Methods

Salem History

Sanborn Insurance Maps

Schizophrenia bulletin

Science

ScienceDirect

ScienceNOW

CAS SciFinder

SpringerLink

SpringerLink

SpringerReference

SRDS Media Solutions

Statistical Abstract/Insight

Summon - Serial Solutions

Taylor and Francis Online

Theatre in Video

United States Pharmacopeia

University of California Press

University of Chicago Press

Up To Date

USP Dictionary Online

USP-NF Online

Value Line

Water Resources Research

Wiley Online

Wiley-Blackwell Journals

Wiley Online

Women and Social Movements Scholars Edition

 

رذرررزببزبزز

لینک به دیدگاه

 

database menu

EBL

Sage Publications

EBSCOhost Electronic Journals Service

EBSCO A-to-Z

EBSCOhost

21st Century Sociology

ABC-CLIO eBook Collection

Access Medicine

Access Pharmacy

Access Science

ACM Digital Library

Adis Online

Alexander Street Press

Alexander Street Video

Aluka Heritage

American choral review

American Chemical Society

American College of Chest Physicians

American History in Video

American Journal of Psychiatry

American Medical Association Journals

American National Biography Online

AMA Manual of Style

American Song

American Psychiatric Group

The Annals

Annual Reviews

Annual Reviews - Biochemistry

Annual Reviews - Cell & Developmental Biology

Annual Reviews - Clinical Psychology

Annual Reviews - Economics

Annual Reviews - Financial Economics

Annual Reviews - Genetics

Annual Reviews - Immunology

Annual Reviews - Microbiology

Annual Reviews - Pharmacology and Toxicology

Annual Reviews - Physiology

Annual Reviews - Psychology

Annual Reviews - Resource Economics

PsycTHERAPY

APA PsycNET

APA Style Guide

APA Style CENTRAL

ArchiveGrid

Avention

BioMed Central

Black Studies in Video

Black Thought and Culture

Blackwell

Bulletin of the Council for Research in Music Education

Cabell's Publishing Directories

Cambridge Journal of Economics

Cambridge Journals Online

CAMIO

CARLI Digital Collections

Cell biology protocols

ChemDraw

Chemical Abstracts

Chemical Educator

Choice Reviews Online

Chorus America

Chronicle of Higher Education Online

Classical Singer

Clinical Pharmacology

The Cochrane Library

Contemporary authors, Contemporary Literary Criticism, Dictionary of Literary Biography

Contemporary World Music

Contributions to Political Economy

Corsini Encyclopedia of Psychology

Counseling and Therapy in Video

CQ Researcher

CQ Weekly

Credo Reference

Criminal Justice Abstracts

Current Affairs in Video

Current History

De Gruyter Online

DRAMOnline

Digital Commons Network

Digital Theatre Plus

DSM Premium at PsychiatryOnline.com

Duke University Press

Early Music

ebrary

EBSCOhost

Ecology

Encyclopedia Britannica

Encyclopedia of American Urban History

Encyclopedia of Children, Adolescents, and the Media

Encyclopedia of consumption and waste

Encyclopedia of Distributed Learning

Encyclopedia of Human Geography

Encyclopedia of Multicultural Psychology

Encyclopedia of Law Enforcement

Encyclopedia of positive psychology

Encyclopedia of Religious and Spiritual Development

ENCYCLOPEDIA OF THE U.S.-LATIN AMERICAN RELATIONS

Encyclopedia of World Poverty

Encyclopedia of

English historical review

Environmental Studies in Video

Essays in criticism

eStatement Studies

Facts and Comparisons

Feminist Economics

First Search

Food Chemicals Codex Online

Foundation Grants to Individuals Online

Gale Directory Library

Gale InfoTrac

Gale InfoTrac

Gale Literary Index

Gale Virtual Reference Library

Genetics

Global Issues In Context

Google Scholar

GREENR

Grove Dictionary of Music & Musicians

Guilford Publications

HarpWeek

Handbook of social psychology

Haworth Press

Historical Statistics of the US

IBIS

IEEE Computer Society Digital Library

IEEE Internet Computing

IEEE Security & Privacy

IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing

IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering

IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence

Informaworld

Ingenta

Interactive Handbook on Injectable Drugs

Interdisciplinary studies in literature and environment

IPA Source

International journal of pharmaceutical compounding

Intranet

JAMA Network

JAMA Evidence

JOURNAL OF CELL BIOLOGY

Journal of Clinical Psychiatry

JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY

Journal of Homeland Security and Emergency Management

Journal of Instruction Delivery Systems

Journal of Interprofessional Care

Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences

Journal of Philosophy

Journals of American Psychiatric Publishing

JSTOR

Kanopy Videostreaming

Key Business Ratios

Kluwer Online (Kluwer Academic Publishers)

Knovel Library

Knovel - International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology

Knovel - Knovel Critical Tables

Knovel - Smithsonian Physical Tables

Knovel - Thermochemistry of the Chemical Substances

Learning & Behavior

LexisNexis

Lexicomp Online

Liebert Online

Mary Ann Liebert Online

Martindale's Medicines Complete

MathSciNet

Medical Letter on Drugs and Therapeutics ( English Edition )

Memory & Cognition

Mergent Archives

Mergent First Research

Mergent Intellect

Mergent Horizon

Mergent Online

MetaPress Complete

Micromedex

Met Opera On Demand

Mintel

Musical quarterly

Natural Medicines Comprehensive Database

Natural Standard

Nature Journals Online

Naxos

NBER Working Papers

NCBI Bookshelf

NetLibrary / eBook collection

New England Journal of Medicine

New World Cinema: Independent Features and Shorts

New York Review of Books

OMMBID

Online Library of Liberty

Open Knowledge Repository

Opera Exact Editions

Opera in Video

Opposing Viewpoints in Context

Organic Syntheses

Critical Care Medicine

The Oxford Companion to World Exploration

Oxford Dictionary of the Jewish Religion

Oxford Digital Reference Shelf

Oxford Encyclopedia of American Literature

Oxford Encyclopedia of British Literature

Oxford Encylopedia of Human Rights

Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance

Oxford Encyclopedia of Women in World History

Oxford English Dictionary OED Online

Oxford journals

Oxford Music Online

Oxford Reference

PAIS International

Palgrave Dictionary of Economics

Past & present

PEPID Pharmacist Pro with AHFS

PharmacyLibrary

Polis

Political Handbook of the World

Popular Culture Universe

Portal

Project Muse

ProQuest

Psychiatric news

PsychiatryOnline

Psychonomic Bulletin & Review

PubMed

Redbooks.com

ReferenceUSA

Review of English studies

Royal Society of Chemistry

Sage eReference

Sage Knowledge

Sage Research Methods

Salem History

Sanborn Insurance Maps

Schizophrenia bulletin

Science

ScienceDirect

ScienceNOW

CAS SciFinder

SpringerLink

SpringerLink

SpringerReference

SRDS Media Solutions

Statistical Abstract/Insight

Summon - Serial Solutions

Taylor and Francis Online

Theatre in Video

United States Pharmacopeia

University of California Press

University of Chicago Press

Up To Date

USP Dictionary Online

USP-NF Online

Value Line

Water Resources Research

Wiley Online

Wiley-Blackwell Journals

Wiley Online

Women and Social Movements Scholars Edition

 

مرسی

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.