درخواست کتاب


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: New Perspectives on (Im)Politeness and Interpersonal Communication (Advances in Pragmatics and Discourse Analysis)

Author: Lucis Fernandez Amaya (Author, Editor), Maria de la O. Hernandez Lopez (Editor), & 4 more

Journal or Ebook Name: New Perspectives on (Im)Politeness and Interpersonal Communication (Advances in Pragmatics and Discourse Analysis)

Volume, Issue, Year and Pages : 2012

Link: http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1165368

Other link (optional): http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10648495&p00

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.