درخواست دانلود کتاب


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: Applying Nanotechnology to the Desulfurization Process in Petroleum Engineering (Edition : 1)

Author: Tawfik A Saleh

Journal or Ebook Name: Applying Nanotechnology to the Desulfurization Process in Petroleum Engineering (Edition : 1)

Volume, Issue, Year and Pages : 2015-2016

Link: http://www.igi-global.com/book/applying-nanotechnology-desulfurization-process-petroleum/134808

Other link (optional): http://www.worldcat.org/title/applying-nanotechnology-to-the-desulfurization-process-in-petroleum-engineering/oclc/923734400

Requested Format:: ANY format accepted

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.