درخواست مقاله


heavenly

ارسال های توصیه شده

Title: Variation in sexual reproduction in orchids and its evolutionary consequences: a spasmodic journey to diversification

Author: RAYMOND L. TREMBLAY,

JAMES D. ACKERMAN,

JESS K. ZIMMERMAN,

RICARDO N. CALVO

Journal or Ebook Name: 1

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 84, Issue 1

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8312.2004.00400.x/full

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.