درخواست مقاله


heavenly

ارسال های توصیه شده

Title: Micropropagation of Phalaenopsis Orchids via Protocorms and Protocorm-Like Bodies

Author: Kee Yoeup PaekAffiliated with

Research Center for the Development of Advanced Horticultural Technology, Chungbuk National University

, Eun Joo Hahn, So Young Park

Journal or Ebook Name: Plant Embryo Culture

Volume, Issue, Year and Pages : 293-306

Link: http://link.springer.com/protocol/10.1007%2F978-1-61737-988-8_20

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.