درخواست کتاب از RSC


mrf205

ارسال های توصیه شده

Title: Nanochemistry : A Chemical Approach to Nanomaterials : Edition 2

Author: Geoffrey A Ozin, André Arsenault, Ludovico Cademartiri

Journal or Ebook Name: Nanochemistry : A Chemical Approach to Nanomaterials :

Volume, Issue, Year and Pages : Print publication date: 12 Dec 2008

Copyright: 2008

Print ISBN: 978-1-84755-895-4

Link: http://pubs.rsc.org/en/content/ebook/9781847558954#!divbookcontent

Requested Format:: Publisher PDF

Nanochemistry : A Chemical Approach to Nanomaterials : Edition 2

Authors: Geoffrey A Ozin, André Arsenault, Ludovico Cademartiri

 

Print publication date: 12 Dec 2008

Copyright: 2008

Print ISBN: 978-1-84755-895-4

 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.