درخواست مقاله


heavenly

ارسال های توصیه شده

Title: Orchids (Cymbidium spp., Oncidium, and Phalaenopsis)

Author: Ming-Tsair Chan, Yuan-Li Chan, Sanjaya

Journal or Ebook Name:

Agrobacterium Protocols Volume

Volume, Issue, Year and Pages : pp 331-338

Link: http://link.springer.com/protocol/10.1385%2F1-59745-131-2%3A331

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.