کتاب


Scholar

ارسال های توصیه شده

Title: Restorative Policing Concepts, theory and practice

Author: Clamp and Paterson

Journal or Ebook Name: Restorative Policing Concepts, theory and practice

Volume, Issue, Year and Pages : 2017

Link: https://www.routledge.com/Restorative-Policing-Concepts-theory-and-practice/Clamp-Paterson/p/book/9781138959071

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.