درخواست مقاله


*Kid

ارسال های توصیه شده

Title: A Statistical Approach to Evolving Guides for Mica Search in Nellore Mica Belt around Gudur, Andhra Pradesh

Author: -

Journal or Ebook Name: -

Volume, Issue, Year and Pages : -

Link: http://www.geosocindia.org/index.php/jgsi/article/view/83934

Other link (optional): -

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.