درخواست کتاب از ACLS humanities


persia

ارسال های توصیه شده

Title: Second language classrooms : research on teaching and learning

Author: Chaudron, Craig

Journal or Ebook Name: Ebook

Volume, Issue, Year and Pages : 1988

Link: http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=acls;cc=acls;q1=SECOND%20LANGUAGE%20CLASSROOMS%3A%20RESEARCH%20ON%20TEACHING%20AND%20LEARNING;q2=ACLS%20Humanities%20E-Book;op2=and;rgn=full%20text;rgn1=full%20text;rgn2=series;view=toc;idno=heb31753.0001.001

Other link (optional): http://hdl.handle.net/2027/heb.31753.0001.001

Requested Format:: ANY format accepted

لینک ورژن دیگر :

 

https://www.library.yorku.ca/find/Record/3301731

 

بر طبق توضیحاتی که تو ACLS نوشته این کتاب بصورت Pdf موجوده

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.