درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: http://content.iospress.com/articles/journal-of-intelligent-and-fuzzy-systems/ifs152470?resultNumber=2&totalResults=3&start=0&q=author%3A%28%22Akbarzadeh-T.%2C+Mohammad-R.%22%29&resultsPageSize=10&rows=10

doi: 10.3233/JIFS-152470

توضیحات: Quasi type 2 fuzzy differential equations

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.