درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Radiolabeled Peptides for Alzheimer’s Diagnostic Imaging: Mini Review

Author: Brianda Barrios-Lopez, Mari Raki and Kim Bergstrom

Journal or Ebook Name: Current Radiopharmaceuticals

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 6, Number 4, December 2013, pp. 181-191

Link: http://www.eurekaselect.com/118339/article

Other link (optional): http://www.ingentaconnect.com/contentone/ben/crp/2013/00000006/00000004/art00001?crawler=true

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.