درخواست مقاله


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: Maize technologies and rural poverty reduction in Ethiopia.

Author: Global Food Studies, The University of Adelaide (formerly of Virginia Tech), Adelaide, SA, Australia.

Journal or Ebook Name: Maize technologies and rural poverty reduction in Ethiopia.

Volume, Issue, Year and Pages : Chapter 15 (Page no: 294)

Year of Publication

2015

 

Link: http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20153367551

Other link (optional): http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20153367551

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.