درخواست کتاب


msa

ارسال های توصیه شده

Title: Multi-Objective Decision Analysis: Managing Trade-offs and Uncertainty (Quantitative Approaches to Decision Making)

Author: Clinton W. Brownley

Journal or Ebook Name: Multi-Objective Decision Analysis: Managing Trade-offs and Uncertainty (Quantitative Approaches to Decision Making)

Volume, Issue, Year and Pages : 2013

Link: http://www.worldcat.org/title/multi-objective-decision-analysis-managing-trade-offs-and-uncertainty/oclc/840921132

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.