درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: Image Steganography Using Quantum Dot-Cellular Automata

doi: DOI: 10.1166/qm.2015.1225

توضیحات: https://www.researchgate.net/publication/279754540_Image_Steganography_Using_Quantum_Dot-Cellular_Automata

 

http://www.ingentaconnect.com/content/asp/qm/2015/00000004/00000005/art00013?crawler=true&mimetype=application/pdf

این دوتا سایت و هم لینک مقاله هستند

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.