درخواست کتاب


shina27

ارسال های توصیه شده

Title: Elementary Statistics

Author: Levin,Fox, Forde

Journal or Ebook Name: Pearson

Volume, Issue, Year and Pages : 12th

Link: https://www.pearsonhighered.com/program/Levin-Elementary-Statistics-in-Social-Research-12th-Edition/PGM1100051.html

Requested Format:: Publisher PDF

با تشکر

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.