درخواست مقاله


nouri

ارسال های توصیه شده

Title;Numerical Study on the Behavior of Yawing Blade and Fluid Force of New Type Waterwheel Author; TAKACHI KEN Journal Title;Bulletin of the Japan Sea Research Institute, Kanazawa University Journal Code:S0712A ISSN:1347-7889 VOL.;NO.36;PAGE.43-54(2005) Figure&Table&Reference;FIG.14, REF.7 Pub. Country;Japan Language;Japanese

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.