درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: Root reinforcement and slope bioengineering stabilization by Spanish Broom (Spartium junceum L.)

doi:

توضیحات: Title: Root reinforcement and slope bioengineering stabilization by Spanish Broom (Spartium junceum L.)

Author: F. Preti, F. Giadrossich Journal: Hydrology and Earth System Sciences Discussions

Publisher: Copernicus GmbH

Volume: 6, Issue: 3, Page: 3993-4033, , Published in: 2009, Type: journal-article

URL: 10.5194/hessd-6-3993-2009

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.