درخواست مقاله 2


heavenly

ارسال های توصیه شده

Title: Saffron: Its Phytochemistry, Developmental Processes, and Biotechnological Prospects

Author: Oussama Ahrazem†‡, Angela Rubio-Moraga†, Sergio G. Nebauer§, Rosa Victoria Molina§, and Lourdes Gómez-Gómez

Journal or Ebook Name: J. Agric. Food Chem

Volume, Issue, Year and Pages : 2015, 63 (40), pp 8751–8764

Link: 2015, 63 (40), pp 8751–8764

@};-

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.