درخواست مقاله 2


heavenly

ارسال های توصیه شده

Title: Improved in vitro micropropagation method with adventitious corms and roots for endangered saffron

Author: Evrim ZeybekSertaç ÖndeZeki Kaya

Journal or Ebook Name: Central European Journal of Biology

Volume, Issue, Year and Pages : (2012) 7: 138

Link: http://link.springer.com/article/10.2478/s11535-011-0102-0

Title: Improved in vitro micropropagation method with adventitious corms and roots for endangered saffron

Author: Evrim ZeybekSertaç ÖndeZeki Kaya

Journal or Ebook Name: Central European Journal of Biology

Volume, Issue, Year and Pages : (2012) 7: 138

Link: http://link.springer.com/article/10.2478/s11535-011-0102-0

 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.