درخواست مقاله 2


heavenly

ارسال های توصیه شده

Title: Determining the most effective traits to improve saffron (Crocus sativus L.) yield.

Author: Bayat M1, Rahimi M2, Ramezani M3.

Journal or Ebook Name: Physiol Mol Biol Plants

Volume, Issue, Year and Pages : 016 Jan;22(1):153-61

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27186029

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.