درخواست مقاله


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: Istvan Toth

School of Pharmacy,University of Queensland

Brisbane, 4072

Australia

Author: Istvan Toth

School of Pharmacy,University of Queensland

Brisbane, 4072

Australia

Journal or Ebook Name: Erythropoietin Encapsulation in Chitosan Nanoparticles and Kinetics of Drug Release

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 13, 8 Issues, 2016

Link: http://www.eurekaselect.com/73232/article

Other link (optional): http://www.eurekaselect.com/73232/article

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.