درخواست مقاله


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: Polymorphous Light Eruption Presenting as Pinhead Papular Eruption on the Face

 

Author: Prescilia Isedeh MD and Henry W. Lim MD

Journal or Ebook Name: Polymorphous Light Eruption Presenting as Pinhead Papular Eruption on the Face

 

Volume, Issue, Year and Pages : November 2013 | Volume 12 | Issue 11 | Case Report | 1285 |

Link: http://jddonline.com/articles/dermatology/S1545961613P1285X

بسیار مهم

 

+100 علاوه بر امتیار مشخص شده به سالور هدیه داده خواهد شد.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.