درخواست مقاله


*Kid

ارسال های توصیه شده

Title: Environmentally benign synthesis of methyl 6-amino-5-cyano-4-aryl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-3-carboxylates using CeO2 nanoparticles as a reusable and robust catalyst

Author: -

Journal or Ebook Name: -

Volume, Issue, Year and Pages : -

Link: https://www.degruyter.com/view/j/znb.2016.71.issue-11/znb-2016-0119/znb-2016-0119.xml

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.