ارسال های توصیه شده

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Scopus

دانلود رایگان مقاله و کتاب از IEEE Xplore

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Taylor & Francis

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Jstor

دانلود رایگان مقاله و کتاب از MathScience

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ProQuest

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Royal Society of the Chemistry

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Wiley Online

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ISI Web of Knowledge

بقیه موارد: and others

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

ScienceDirect=3,356 titles found (3,332Journals+24Books)

Springerlink=7,381Books+2,254Journals+41Protocols+23,188Reference Work Entry

ProQuest=04Databases+10,668Publications

Ebrary=136,408 documents

Emerald=438titles (357Journals+81Book Series)

Ingenta=622Publications(183Subscriptions)

MUSE=5,303Books

Taylor & FRancisJournals=Yes

SAGE Journals=26Journals

Cambridge Journals=293 Subscriptions for Pakistan HEC +

363 Subscriptions for COMSATS  +

338 Subscriptions for COMSATS Instituute of IT Attock +

16 Free Journals

Cambridge Core=363,129 results

Wiley=87% of Journals

Palgrave Macmillan=28

ASTM=Yes

ASCE=Yes

Reaxys=Yes

eDuke=Yes

IEEE=Yes

JSTOR=Yes

Web of Science=Yes

MathSciNet=Yes

ACM DL=Yes

Scopus=Yes

Univ of Chicago Press=Yes

Edinburg Univ Press=Yes

AIP Scitation=Yes

and others

[/hide]

ویرایش شده توسط *kid
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • 2 هفته بعد...
  • 2 هفته بعد...
  • 2 هفته بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.