درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: Fauroux, J., P. Vaslin, and G. Douarre. Improving skid-steering on a 6x6 allterrain vehicle: A preliminary experimental study. in Proc. of IFToMM 2007, The 12th World Congress in Mechanism and Machine Science. 2007

doi:

توضیحات: Fauroux, J., P. Vaslin, and G. Douarre. Improving skid-steering on a 6x6 allterrain vehicle: A preliminary experimental study. in Proc. of IFToMM 2007, The

12th World Congress in Mechanism and Machine Science. 2007

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.