درخواست دانلود کتاب از ebrary - ebsco


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Tools and techniques of leadership and management : meeting the challenge of complexity

Author: Ralph D Stacey

Journal or Ebook Name: Tools and techniques of leadership and management : meeting the challenge of complexity

Volume, Issue, Year and Pages : 2012

Link: http://www.worldcat.org/title/tools-and-techniques-of-leadership-and-management-meeting-the-challenge-of-complexity/oclc/801405732?referer=br&ht=edition

Other link (optional): http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/801405732?page=frame&url=http%3A%2F%2Fsite.ebrary.com%2Fid%2F10578046%26checksum%3D35dd3a80fc0ef844b7ec2f647915cbd0&title=&linktype=digitalObject&detail=

Requested Format:: Publisher PDF

EBSCOhost , ebrary

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.