درخواست دانلود


goodevils66

ارسال های توصیه شده

Title: Soybean Flower Abortion: Genetics and Impact of Selection on Seed Yield

Author: Krishna P. Sharma, C. Dean Dybing and C. Lay

Journal or Ebook Name: crop science

Volume, Issue, Year and Pages : Vol. 30 No. 5, p. 1017-1022

 

Received: Aug 4, 1989

Link: https://dl.sciencesocieties.org/publications/cs/abstracts/30/5/CS0300051017

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.