درخواست دانلود کتاب از EBL - Ebsco - IGI


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Emerging Research and Trends in Gamification

Author: Harsha Gangadharbatla (University of Colorado Boulder, USA) and Donna Z. Davis (University of Oregon, USA)

Journal or Ebook Name: Emerging Research and Trends in Gamification

Volume, Issue, Year and Pages : August, 2015

Link: http://www.worldcat.org/title/emerging-research-and-trends-in-gamification/oclc/922539481?referer=br&ht=edition

Requested Format:: Publisher PDF

Ebook Library , EBSCOhost , IGI Global

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.