درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: Diffusion of Nitrogen in Glass Melts.

doi:

توضیحات: Title: Diffusion of Nitrogen in Glass Melts.

Author: Frischat G.

Journal: Glastech Ber

Volume: 51, Issue: 12, Page: 321-327, Published in: 1978-12-01, Type: Article

Scopus URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0018155976&origin=inward

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.