درخواست مقاله


heavenly

ارسال های توصیه شده

Title: Transcriptome Profile of Somatic Embryogenesis

Author: José E. Cetz-Chel, Víctor M. Loyola-Vargas

Journal or Ebook Name: Somatic Embryogenesis: Fundamental Aspects and Applications

Volume, Issue, Year and Pages : 07 June 2016

Link: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-33705-0_4

@};-

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.