درخواست مقاله 2


heavenly

ارسال های توصیه شده

Title: The Many Ways of Somatic Embryo Initiation

Author: Attila Fehér , Dóra BernulaAffiliated with

Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences

, Katalin Gémes

Journal or Ebook Name: Somatic Embryogenesis: Fundamental Aspects and Applications

Volume, Issue, Year and Pages : 1

Link: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-33705-0_3

@};-

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.