درخواست مقاله


heavenly

ارسال های توصیه شده

Title: <br />Pollen meiotic behavior in relation to Phalaenopsis breeding

Author: S.C. Hsu, T.C. Cheng, P. Bolaños-Villegas, S.W. Chin, F.C. Chen

Journal or Ebook Name: Acta horticulturae

Volume, Issue, Year and Pages : 1

Link: http://www.actahort.org/books/878/878_15.htm

Title:

Pollen meiotic behavior in relation to Phalaenopsis breeding

Author: S.C. Hsu, T.C. Cheng, P. Bolaños-Villegas, S.W. Chin, F.C. Chen

Journal or Ebook Name: Acta horticulturae

Volume, Issue, Year and Pages : 1

Link: http://www.actahort.org/books/878/878_15.htm

 

@};-

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.