درخواست کتاب از google book


akak

ارسال های توصیه شده

Title: Polymer Science

 

Author: By Vasant R. Gowariker, N. V. Viswanathan, Jayadev Sreedhar

 

Journal or Ebook Name: New Age International Pvt Ltd Publishers )

Volume, Issue, Year and Pages : (December 1, 2006

Link: https://books.google.com/books?id=mvCzE_AflUIC&printsec=frontcover&dq=Polymer+Science+Door+Vasant+R.+Gowariker,N.+V.&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjns4utjfzQAhXUe1AKHesHCRwQ6AEIMzAA#v=onepage&q=Polymer%20Science%20Door%20Vasant%20R.%20Gowariker%2CN.%20V.&f=false

با تشکر

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.