درخواست مقاله


movafegh

ارسال های توصیه شده

Title: Trunk Posture and Back Pain: Identification and Control of Occupational Risk Factors

Author: William Monroe Keyserling, Laura Punnett, Lawrence J. Fine

Journal or Ebook Name: Applied Industrial Hygiene

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 3, 1988 - Issue 3

Link: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08828032.1988.10389276

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.