درخواست دانلود کتاب از EBL - Ebrary - Ebsco


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Tools and Techniques of Leadership and Management : Meeting the Challenge of Complexity

Author: Ralph Stacey

Journal or Ebook Name: Tools and Techniques of Leadership and Management : Meeting the Challenge of Complexity

Volume, Issue, Year and Pages : Taylor and Francis, 2012.

Link: http://www.worldcat.org/title/tools-and-techniques-of-leadership-and-management-meeting-the-challenge-of-complexity/oclc/798056581?referer=br&ht=edition

Other link (optional): http://www.worldcat.org/title/tools-and-techniques-of-leadership-and-management-meeting-the-challenge-of-complexity/oclc/801405732?referer=br&ht=edition

Ebook Library , ebrary , Taylor & Francis , EBSCOhost

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.