درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Pharmacists' Knowledge and Attitudes Towards Upper Respiratory Infections (URI) in Iran: A CrossSectional Study

Author: Neda Eslami, Azadeh Eshraghi, Golnaz Vaseghi, Mona Mehdizadeh, Moein Masjedi and Maryam Mehrpooya

Journal or Ebook Name: Reviews on Recent Clinical Trials

Volume, Issue, Year and Pages : VOLUME: 11

ISSUE: 4

Page: [342 - 345]

Pages: 4

DOI: 10.2174/1574887111666160908170618

Link: http://www.eurekaselect.com/145480/article

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.