درخواست دانلود کتاب از Taylor & Francis


fakhrodin20

ارسال های توصیه شده

Title: Delay and Disruption in Construction Contracts

Author: Andrew Burr , Francis Barber , Steve Briggs , Wolfgang Breyer , Joe Castellano , David-John Gibbs , Wendy MacLaughlin , Chris Miers , Rob Palles-Clark and Keith Pickavance

Journal or Ebook Name: Delay and Disruption in Construction Contracts

Volume, Issue, Year and Pages : Delay and Disruption in Construction Contracts

Link: http://www.tandfebooks.com/action/showBook?doi=10.4324/9781315673950

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.