درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Organizing for Innovation

Author: Mariann Jelinek

Journal or Ebook Name: Wiley Encyclopedia of Management

Volume, Issue, Year and Pages : Published Online: 22 JAN 2015

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118785317.weom130029/abstract

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.