ارسال های توصیه شده

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Scopus

دانلود رایگان مقاله و کتاب از MathScience

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Royal Society of the Chemistry

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Wiley Online

دانلود رایگان مقاله و کتاب از EBSCOHOST

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Databases

ACS Sociedad Americana de Química (American Chemical Society)

American Mathematical Society (8 títulos)

Annual Reviews

BioOne

Cambridge Collection

CENGAGE

Biblioteca Digital Pearson Facultad de Ciencias Quimicas

EBSCOhost

Elsevier-Sciencedirect

Emerald

Institute of Physics (IOP)

JAMA The journal of the American Medical Association

Lippincott W&W

MathSciNet

McGraw-Hill-AccesMedicine

McGraw-Hill-HarrisonMedicina

Nature

Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)

ProQuest-Dissertations and Theses

Royal Society of Chemistry (RSC)

Royal Society Publishing (RSP)

Science Magazzine

SciFinder-CAS "Exige registro individual previo, minimo una búsqueda desde la RED UAdeC y funciona mejor en EXPLORER"

SCOPUS

Society for Industry and Applied Mathematics (SIAM)

SpringerLink

Tirant online Mexico (Facultad Jurisprudencia)

Web of Science

Wiley

ویرایش شده توسط WwW
Add Tag
لینک به دیدگاه

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Scopus

دانلود رایگان مقاله و کتاب از MathScience

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Royal Society of the Chemistry

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Wiley Online

دانلود رایگان مقاله و کتاب از EBSCOHOST

 

 

Databases

ACS Sociedad Americana de Química (American Chemical Society)

American Mathematical Society (8 títulos)

Annual Reviews

BioOne

Cambridge Collection

CENGAGE

Biblioteca Digital Pearson Facultad de Ciencias Quimicas

EBSCOhost

Elsevier-Sciencedirect

Emerald

Institute of Physics (IOP)

JAMA The journal of the American Medical Association

Lippincott W&W

MathSciNet

McGraw-Hill-AccesMedicine

McGraw-Hill-HarrisonMedicina

Nature

Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)

ProQuest-Dissertations and Theses

Royal Society of Chemistry (RSC)

Royal Society Publishing (RSP)

Science Magazzine

SciFinder-CAS "Exige registro individual previo, minimo una búsqueda desde la RED UAdeC y funciona mejor en EXPLORER"

SCOPUS

Society for Industry and Applied Mathematics (SIAM)

SpringerLink

Tirant online Mexico (Facultad Jurisprudencia)

Web of Science

Wiley

 

 

دانلود رایگان مقاله و کتاب از ScienceDirect

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Springer

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Scopus

دانلود رایگان مقاله و کتاب از MathScience

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Royal Society of the Chemistry

دانلود رایگان مقاله و کتاب از Wiley Online

دانلود رایگان مقاله و کتاب از EBSCOHOST

 

 

Databases

ACS Sociedad Americana de Química (American Chemical Society)

American Mathematical Society (8 títulos)

Annual Reviews

BioOne

Cambridge Collection

CENGAGE

Biblioteca Digital Pearson Facultad de Ciencias Quimicas

EBSCOhost

Elsevier-Sciencedirect

Emerald

Institute of Physics (IOP)

JAMA The journal of the American Medical Association

Lippincott W&W

MathSciNet

McGraw-Hill-AccesMedicine

McGraw-Hill-HarrisonMedicina

Nature

Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)

ProQuest-Dissertations and Theses

Royal Society of Chemistry (RSC)

Royal Society Publishing (RSP)

Science Magazzine

SciFinder-CAS "Exige registro individual previo, minimo una búsqueda desde la RED UAdeC y funciona mejor en EXPLORER"

SCOPUS

Society for Industry and Applied Mathematics (SIAM)

SpringerLink

Tirant online Mexico (Facultad Jurisprudencia)

Web of Science

Wiley

 

k

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...
  • 3 هفته بعد...
  • 1 ماه بعد...
  • 1 ماه بعد...
  • 4 ماه بعد...
  • 1 ماه بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.