درخواست مقاله


*Kid

ارسال های توصیه شده

Title: Interactive E-Learning

Author: -

Journal or Ebook Name: -

Volume, Issue, Year and Pages : -

Link: http://www.igi-global.com/article/interactive-learning/1634

Other link (optional): http://dx.doi.org/10.4018/jdet.2004070103

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.