درخواست مقاله


roya9

ارسال های توصیه شده

Title: A Multimodal Approach to Identity: Theorizing the Self through Embodiment, Spatiality, and Temporality

Author: A Multimodal Approach to Identity: Theorizing the Self through Embodiment, Spatiality, and Temporality

Journal or Ebook Name: Journal of International and Intercultural Communication

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 5, 2012 - Issue 3

Link: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17513057.2012.689314?scroll=top&needAccess=true

Requested Format:: Publisher PDF

سلام اگر امکان دارد این فایل این مقاله را برای من بگیرید. ممنونم 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.