درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: http://www.academia.edu/15184133/AN_EMPIRICAL_INVESTIGATION_ON_THE_EFFECTS_OF_POLITICAL_RISK_ON_TECHNOLOGY_STRATEGIES_OF_FIRMS

doi:

توضیحات: Bastian, B. L., & Tucci, C. (2010, June). An Empirical Investigation on the Effects of Political Risk on Technology Strategies of Firms. In DRUID Summer Conference. Imperial College Business School. London, United Kingdom (pp. 16-18).

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.