درخواست مقاله


roya9

ارسال های توصیه شده

Title: Semiotic phenomenology and the ‘dialectical approach’ to intercultural communication: Paradigm crisis and the actualities of research practice

Author: Jacqueline M. Martinez1

Journal or Ebook Name: semiotica

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 2008, Issue 169 (Jan 2008)

Link: https://www.degruyter.com/view/j/semi.2008.2008.issue-169/sem.2008.028/sem.2008.028.xml?format=INT

Requested Format:: Publisher PDF

سلام لطفاً فایل این مقاله را برای من بگیرید. ممنونم 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.