درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: https://www.tib.eu/en/search/id/BLSE%3ARN076904029/Modellierung-der-Transformatorwicklung-zur-Berechnung/

doi:

توضیحات: Modellierung der Transformatorwicklung zur Berechnung der Ubertragungsfunktion fur die Diagnose von Transformatoren

Rahimpour, E. / Christian, J. / Feser, K. / Mohseni, H.

in ELEKTRIE; 54; 18-30; ELEKTRIE

by IA - INTER ABO BETREUUNGS GMBH; 2000

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.