درخواست مقاله


roya9

ارسال های توصیه شده

Title: Complexity and chaos theories as potential paradigms for understanding and treating dissociative disorders

Author: Drinkard, Lynne Bradford. Widener University

Journal or Ebook Name: Institute for Graduate Clinical Psychology, ProQuest Dissertations

Volume, Issue, Year and Pages : Publishing, 1995. 9601902.

Link: http://search.proquest.com/docview/304297234/abstract/BDA7C898EFB348CFPQ/1?accountid=41323

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.