درخواست مقاله


roya9

ارسال های توصیه شده

Title: Kurt Lewin and complexity theories: back to the future?

Author: Burnes, Bernard

Journal or Ebook Name: Journal of Change Management

Volume, Issue, Year and Pages : 4.4 (Dec 2004): 309-325.

Link: http://search.proquest.com/docview/194790857/abstract/BDA7C898EFB348CFPQ/43?accountid=41323

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.