درخواست مقاله


bronco6336

ارسال های توصیه شده

Title: Chapter 1: Restorative Classroom Discipline

Author: By: Luanna H. Meyer & Ian M. Evans

Journal or Ebook Name: Chapter 1: Restorative Classroom Discipline

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: http://sk.sagepub.com/Books/the-teachers-guide-to-restorative-classroom-discipline/n2.xml

Other link (optional): http://dx.doi.org/10.4135/9781506335612.n2

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.