درخواست مقاله


roya9

ارسال های توصیه شده

Title: The Self As a Complex Adaptive System Part I: Complexity, Metapsychology, and Developmental Theories

Author: Joseph palombo

Journal or Ebook Name: Psychoanalytic Social Work

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 20, 2013 - Issue 1

Link: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15228878.2012.749184

Requested Format:: Publisher PDF

سلام میشه لطفا فایل این مقاله را بگیرید؟ 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.